Ewidencje i rejestry - Ewidencja i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencje i rejestry

KP KURÓW

·         Dziennik korespondencyjny

·         Dziennik podawczy

·         Rejestr śledztw i dochodzeń

·         Rejestr czynności sprawdzających

·         Rejestr spraw o wykroczenia

·         Rejestr kontroli i nadzoru magazynu dowodów rzeczowych

·         Zeszyt protokołów z narad i odpraw

·         Książka kontroli służby

·         Rejestr rozmów telefonicznych

·         Rejestr wydawanych notatników służbowych

·         Książka doręczeń przesyłek miejscowych

·         Książka kontroli sanitarnej Komisariatu Policji w  Kurowie

·         Książka ewidencji sprzętu i materiału

·         Ewidencja wyjść w godzinach

·         Dziennik ewidencji telegramów

·          Rejestr godzin nadliczbowych policjantów z Komisariatu Policji w Kurowie

 

PP KAZIMIERZ DOLNY

·         Dziennik korespondencyjny

·         Dziennik podawczy

·         Rejestr śledztw i dochodzeń

·         Rejestr czynności sprawdzających

·         Rejestr spraw o wykroczenia

·         Rejestr kontroli i nadzoru magazynu dowodów rzeczowych

·         Zeszyt protokołów z narad i odpraw

·         Książka kontroli służby

·         Rejestr rozmów telefonicznych

·         Rejestr wydawanych notatników służbowych

·         Książka doręczeń przesyłek miejscowych

·         Książka kontroli sanitarnej

·         Książka ewidencji sprzętu i materiału

·         Ewidencja wyjść w godzinach

·         Dziennik ewidencji telegramów

·         Rejestr godzin nadliczbowych policjantów

 

PP NAŁĘCZÓW

·         Dziennik korespondencyjny

·         Dziennik podawczy

·         Rejestr śledztw i dochodzeń

·         Rejestr czynności sprawdzających

·         Rejestr spraw o wykroczenia

·         Rejestr kontroli i nadzoru magazynu dowodów rzeczowych

·         Zeszyt protokołów z narad i odpraw

·         Książka kontroli służby

·         Rejestr rozmów telefonicznych

·         Rejestr wydawanych notatników służbowych

·         Książka doręczeń przesyłek miejscowych

·         Książka kontroli sanitarnej

·         Książka ewidencji sprzętu i materiału

·         Ewidencja wyjść w godzinach

·         Dziennik ewidencji telegramów

·          Rejestr godzin nadliczbowych policjantów

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

·            Ewidencja telegramów wychodzących

·         Ewidencja pobranych kluczy

·         Ewidencja obecności

·         Ewidencja akt udostępnionych

·         Rejestr teczek, dzienników, książek ewidencyjnych

·         Rejestr przesyłek otrzymanych i nadanych

·         Dziennik korespondencyjny

·         Dziennik telegramów przychodzących

·         Dziennik podawczy

·         Książka doręczeń

·         Rejestr śledztw i dochodzeń

·         Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego

·         Księga dowodów rzeczowych

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

          Dziennik podawczy

          Dziennik korespondencyjny

 -      Ewidencja telegramów

·         Książka doręczeń przesyłek miejscowych

·         Książka ewidencji kluczy

·         Książka wyjść f-szy i pracowników

·         Rejestr nadgodzin pracy funkcjonariuszy

·         Książka przebiegu służby

·         Książka wydania broni z pododdziału

·         Książka wydania identyfikatorów

·         Rejestr wydania radiotelefonu

·         Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

·         Książka nadzoru jednostki

·         Rejestr broni i amunicji zdeponowanej u dyżurnego

·         Rejestr telegramów wchodzących

·         Rejestr telegramów wychodzących

·         Książka przyjęć interesantów

·         Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

·         Rejestr zatrzymanych praw jazdy

·         Rejestr notatników służbowych

·         Książka dyspozytora

·         Rejestr osób zatrzymanych w PDOZ

 

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

      Dziennik korespondencyjny

·         Dziennik telegramów przychodzących

·         Ewidencja telegramów wychodzących

·         Dziennik podawczy

·         Ewidencja czasu pracy

·         Ewidencja wypadków i kolizji drogowych

·         Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

·         Rejestr zatrzymanych praw jazdy

·         Ewidencja z działań pracy fotoradaru i urządzeń do badania trzeźwości

 

 ZESPÓŁ PREZYDIALNY, KADR I SZKOLENIA

·           Dziennik korespondencyjny

·         Ewidencja przyjęć interesantów

·         Ewidencja pieczęci i stempli

·         Rejestr upoważnień

·         Dziennik podawczy

·         Książka kontroli jednostki

·         Rejestr teczek , dzienników i książek ewidencyjnych

·         Książka rozmów telefonicznych

·         Książka doręczeń przesyłek miejscowych

·         Rejestr wydanych pełnomocnictw

·         Ewidencja skarg , wniosków, listów, anonimów (w formie elektronicznej i manualnej)

·         Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich

·         Ewidencja obecności

·         Rejestr przeprowadzonych rozmów dyscyplinujących

·         Rejestr protokołów z przeprowadzonych rozmów z policjantami mianowanymi na inne stanowiska służbowe

·         Rejestr przeprowadzonych badan profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników

·         Rejestr przeprowadzonych instruktaży z doskonalenia zawodowego

·         Rejestr wydanych zaświadczeń

·         Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych pracowników

·         Rejestr skierowań do WKL

·         Rejestr wydanych postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych

·         Rejestr rozkazów personalnych

·         Rejestr rozkazów o wyróżnienie

·         Rejestr ewidencji zwolnień lekarskich

·         Rejestr postępowań wyjaśniających

·         Rejestr postępowań dyscyplinarnych

·         Rejestr ukaranych policjantów

·         Rejestr opiniowania funkcjonariuszy

·         Rejestr akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników

·         Rejestr wydanych skierowań na badania

 

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

·            Rejestr wypadków przy pracy (pracowników i funkcjonariuszy)

·         Rejestr badan czynników szkodliwych

·         Rejestr postępowań szkodowych

·         Rejestr BHP: szkolenia, egzaminy

·         Rejestry dotyczące mandatów

·         Rejestry materiałów magazynowych: materiałów biurowych , konserwacji, części samochodowych , środków czystości techniki kryminalistycznej

·         Ewidencja Magazynowa MPiS (Materiałów Pędnych i Smarów)

·         Ewidencja ilościowa sprzętu w użytkowaniu: sprzęt mundurowy, kwaterunkowy, techniki policyjnej, żywnościowy, inwestycji, materiałowy, biurowy.

·         Rejestry dotyczące mandatów: wydawanie bloczków mandatów karnych, rozliczanie mandatów karnych kredytowych i gotówkowych

·         Rejestr faktur przychodzących

·         Rejestr wydatków zleconych , akredytywy i wpływ dochodów

·         Rejestr darowizn

·         Rejestr szkód

·         Książki obiektów budowlanych

·         Rejestr rozmów telefonicznych

·         Rejestr kart Flota

 

ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, ŁACZNOSCI I INFORMATYKI

·         Dziennik korespondencyjny,

·         Rejestr przepisów,

·         Książka ewidencji kluczy,

·         Podręczny rejestr teczek,

·         Książka doręczeń,

·         Rejestr spisów akt przekazanych kat. ,,B’’

·         Rejestr spisów akt przekazanych kat. ,,A’’

·         Rejestr akt brakowania kat. ,,B’’

·         Rejestr akt brakowania kat. ,,BC”

·         Ewidencja akt udostępnionych

·         Rejestr sprawdzeń

·         Rejestr wydanych poświadczeń

·         Rejestr wydanych zaświadczeń

·         Rejestr akt postępowań sprawdzających

·         Dziennik pracy dialogowej odn

·         Rejestr wejść i wyjść z kancelarii tajnej

·         Rejestr wejść i wyjść ze składnicy akt

·         Rejestr identyfikatorów

·         Rejestr wydanych przepustek okresowych

·         Dziennik ewidencji nośników informacji niejawnych

Metryczka

Data publikacji 05.05.2009
Data modyfikacji 05.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Koper
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Miziński
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Koper
do góry