Ewidencje i rejestry - Ewidencja i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja i rejestry

KP KURÓW

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Rejestr kontroli i nadzoru magazynu dowodów rzeczowych
 • Zeszyt protokołów z narad i odpraw
 • Książka kontroli służby
 • Rejestr rozmów telefonicznych
 • Rejestr wydawanych notatników służbowych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka kontroli sanitarnej Komisariatu Policji w  Kurowie
 • Książka ewidencji sprzętu i materiału
 • Ewidencja wyjść w godzinach
 • Dziennik ewidencji telegramów
 • Rejestr godzin nadliczbowych policjantów z Komisariatu Policji w Kurowie

 

PP KAZIMIERZ DOLNY

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Rejestr kontroli i nadzoru magazynu dowodów rzeczowych
 • Zeszyt protokołów z narad i odpraw
 • Książka kontroli służby
 • Rejestr rozmów telefonicznych
 • Rejestr wydawanych notatników służbowych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka kontroli sanitarnej
 • Książka ewidencji sprzętu i materiału
 • Ewidencja wyjść w godzinach
 • Dziennik ewidencji telegramów
 • Rejestr godzin nadliczbowych policjantów

 

PP NAŁĘCZÓW

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik podawczy
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Rejestr kontroli i nadzoru magazynu dowodów rzeczowych
 • Zeszyt protokołów z narad i odpraw
 • Książka kontroli służby
 • Rejestr rozmów telefonicznych
 • Rejestr wydawanych notatników służbowych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka kontroli sanitarnej
 • Książka ewidencji sprzętu i materiału
 • Ewidencja wyjść w godzinach
 • Dziennik ewidencji telegramów
 • Rejestr godzin nadliczbowych policjantów

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 • Ewidencja telegramów wychodzących
 • Ewidencja pobranych kluczy
 • Ewidencja obecności
 • Ewidencja akt udostępnionych
 • Rejestr teczek, dzienników, książek ewidencyjnych
 • Rejestr przesyłek otrzymanych i nadanych
 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik telegramów przychodzących
 • Dziennik podawczy
 • Książka doręczeń
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • Księga dowodów rzeczowych

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

 • Dziennik podawczy
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja telegramów
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka ewidencji kluczy
 • Książka wyjść f-szy i pracowników
 • Rejestr nadgodzin pracy funkcjonariuszy
 • Książka przebiegu służby
 • Książka wydania broni z pododdziału
 • Książka wydania identyfikatorów
 • Rejestr wydania radiotelefonu
 • Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
 • Książka nadzoru jednostki
 • Rejestr broni i amunicji zdeponowanej u dyżurnego
 • Rejestr telegramów wchodzących
 • Rejestr telegramów wychodzących
 • Książka przyjęć interesantów
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 • Rejestr notatników służbowych
 • Książka dyspozytora
 • Rejestr osób zatrzymanych w PDOZ

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 • Dziennik korespondencyjny
 • Dziennik telegramów przychodzących
 • Ewidencja telegramów wychodzących
 • Dziennik podawczy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja wypadków i kolizji drogowych
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 • Ewidencja z działań pracy fotoradaru i urządzeń do badania trzeźwości

 

 ZESPÓŁ PREZYDIALNY, KADR I SZKOLENIA

 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja przyjęć interesantów
 • Ewidencja pieczęci i stempli
 • Rejestr upoważnień
 • Dziennik podawczy
 • Książka kontroli jednostki
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Książka rozmów telefonicznych
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr wydanych pełnomocnictw
 • Ewidencja skarg , wniosków, listów, anonimów (w formie elektronicznej i manualnej)
 • Ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich
 • Ewidencja obecności
 • Rejestr przeprowadzonych rozmów dyscyplinujących
 • Rejestr protokołów z przeprowadzonych rozmów z policjantami mianowanymi na inne stanowiska służbowe
 • Rejestr przeprowadzonych badan profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników
 • Rejestr przeprowadzonych instruktaży z doskonalenia zawodowego
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych pracowników
 • Rejestr skierowań do WKL
 • Rejestr wydanych postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych
 • Rejestr rozkazów personalnych
 • Rejestr rozkazów o wyróżnienie
 • Rejestr ewidencji zwolnień lekarskich
 • Rejestr postępowań wyjaśniających
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych
 • Rejestr ukaranych policjantów
 • Rejestr opiniowania funkcjonariuszy
 • Rejestr akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników
 • Rejestr wydanych skierowań na badania

 

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

 • Rejestr wypadków przy pracy (pracowników i funkcjonariuszy)
 • Rejestr badan czynników szkodliwych
 • Rejestr postępowań szkodowych
 • Rejestr BHP: szkolenia, egzaminy
 • Rejestry dotyczące mandatów
 • Rejestry materiałów magazynowych: materiałów biurowych , konserwacji, części samochodowych , środków czystości techniki kryminalistycznej
 • Ewidencja Magazynowa MPiS (Materiałów Pędnych i Smarów)
 • Ewidencja ilościowa sprzętu w użytkowaniu: sprzęt mundurowy, kwaterunkowy, techniki policyjnej, żywnościowy, inwestycji, materiałowy, biurowy.
 • Rejestry dotyczące mandatów: wydawanie bloczków mandatów karnych, rozliczanie mandatów karnych kredytowych i gotówkowych
 • Rejestr faktur przychodzących
 • Rejestr wydatków zleconych , akredytywy i wpływ dochodów
 • Rejestr darowizn
 • Rejestr szkód
 • Książki obiektów budowlanych
 • Rejestr rozmów telefonicznych
 • Rejestr kart Flota

 

ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, ŁACZNOSCI I INFORMATYKI

 • Dziennik korespondencyjny,
 • Rejestr przepisów,
 • Książka ewidencji kluczy,
 • Podręczny rejestr teczek,
 • Książka doręczeń,
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. ,,B’’
 • Rejestr spisów akt przekazanych kat. ,,A’’
 • Rejestr akt brakowania kat. ,,B’’
 • Rejestr akt brakowania kat. ,,BC”
 • Ewidencja akt udostępnionych
 • Rejestr sprawdze
 • Rejestr wydanych poświadczeń
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających
 • Dziennik pracy dialogowej ODN
 • Rejestr wejść i wyjść z kancelarii tajnej
 • Rejestr wejść i wyjść ze składnicy akt
 • Rejestr identyfikatorów
 • Rejestr wydanych przepustek okresowych
 • Dziennik ewidencji nośników informacji niejawnych

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2009
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Koper
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Miziński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Miziński
do góry