Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Puławach - podinsp. Rafał Skoczylas

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach - mł. insp. Marcin Kotulski

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału Kryminalnego – kom. Marek Cichecki

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego – podinsp. Waldemar Wróbel

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - st. asp. Marek Tomaszewski

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

p.o. Naczelnik Wydziału Prewencji – nadkom. Marcin Koper

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - nadkom. Waldemar Łazuga

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - podkom. Krzysztof Hałas

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - kom.Tomasz Capała

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego - podkom. Wojciech Warszawski

 

WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Naczelnik Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą - podkom. Teresa Fijałkowska

 

KOMISARIAT POLICJI W KUROWIE

Komendant Komisariatu Policji w Kurowie - nadkom. Tomasz Tomaszewski

 

POSTERUNEK POLICJI W KAZIMIERZU DOLNYM

Kierownik Posterunku w Kazimierzu Dolnym – asp. szt. Piotr Firlej

 

POSTERUNEK POLICJI W NAŁĘCZOWIE

Kierownik Posterunku w Nałęczowie – asp. szt. Dawid Smoliński

Metryczka

Data publikacji : 06.05.2017
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Miziński
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Miziński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Ewa Rejn-Kozak
do góry