Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Puławach - podinsp. Rafał Skoczylas

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach - mł. insp. Marcin Kotulski

Naczelnik Wydziału Kryminalnego – kom. Marek Cichecki

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego – nadkom. Waldemar Wróbel

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - asp. Marek Tomaszewski

p.o. Naczelnik Wydziału Prewencji – nadkom. Marcin Koper

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - nadkom. Waldemar Łazuga

p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - podkom. Krzysztof Hałas

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - kom.Tomasz Capała

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego - podkom. Wojciech Warszawski

Naczelnik Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą - podkom. Teresa Fijałkowska

p.o. Komendant Komisariatu Policji w Kurowie - nadkom. Tomasz Tomaszewski

Kierownik Posterunku w Kazimierzu Dolnym – asp. szt. Piotr Firlej

Kierownik Posterunku w Nałęczowie – asp. szt. Dawid Smoliński

Metryczka

Data publikacji 06.05.2017
Data modyfikacji 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Rejn-Kozak
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Rejn-Kozak
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Ewa Rejn-Kozak
do góry