Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Puławach - mł. insp. Sylwester Śliwka

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Puławach - podinsp. Marcin Kotulski

p.o.Naczelnik Wydziału Kryminalnego – podinsp. Marek Sułek

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego –

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - podkom. Włodzimierz Zaremba

Naczelnik Wydziału Prewencji – kom. Tomasz Tomaszewski

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - podinsp. Jerzy Schab

Zastepca Naczelnika Wydziału Prewencji - kom. Marcin Koper

p.o. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - podkom.Tomasz Capała

Naczelnik Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą – podinsp. Marek Kopeć

Komendant Komisariatu Policji w Kurowie – asp. szt. Piotr Bartnik

Kierownik Posterunku w Kazimierzu Dolnym – asp. szt. Piotr Firlej

Kierownik Posterunku w Nałęczowie – asp. szt. Marcin Frącek

Metryczka

Data publikacji 06.05.2017
Data modyfikacji 25.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Koper
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Rejn-Kozak
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Waldemar Łazuga
do góry