Stanowienie aktów prawa wew. - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wew.

Komenda Powiatowa Policji w Puławach stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:

  1. Zarządzenia nr. 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz.Urz. KGP z 2014 roku, poz. 38, z późniejszymi zmianami). Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji
  2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. nr 100, poz. 908), które w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie stosuje się w zakresie projektowania aktów normatywnych
  3. Decyzji nr 231/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 12 września 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziale Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych. 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Miziński
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Miziński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Miziński
do góry