Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Puławach regulują:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
  • Zarządzenie nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2015 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie (Dz. Urz. KGP z 2015 roku, poz. 88 z późniejszymi zmianami),
  • Zarządzenie Numer 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  • Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Puławach z dnia 01 lutego 2018 roku.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 17.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Miziński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Miziński
do góry