status prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

status prawny

 

 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Puławach regulują:

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

2. Zarządzenie Nr 198 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

3. Zarządzenie Nr 551 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

4. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Puławach z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

 

Pliki do pobrania

  • 05.11.2014 13:47
    (doc 424 KB)
  • 05.11.2014 13:47
    (doc 76 KB)
  • 05.11.2014 13:47
    (doc 162.5 KB)

Metryczka

Data publikacji 24.04.2009
Data modyfikacji 05.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Miziński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Koper
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Koper
do góry