Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 28.01.2020, serwis aktualizowany: 02.01.2020 o godzinie: 12:59

Strona główna

Komenda Powiatowa Policji

w Puławach

ul. Wojska Polskiego 6

24-100 Puławy

dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

tel. (081) 889-02-10
fax. (081) 889-02-44

 

Komisariat Policji w Kurowie

ul. Lubelska 45, 24 - 170 Kurów

tel./fax 81 881 10 07

 czynny w godz. 7.30-15.30 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym

 ul. Nadrzeczna 30, 24 - 120 Kazimierz Dolny

tel. 81 889 02 48 / fax 81 889 02 49

 czynny w godz. 8.00-16.00 (całodobowo KPP w Puławach, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Nałęczowie

 ul. Kościuszki 5, 24 - 150 Nałęczów

tel. 81 889 02 61 / fax 81 889 02 62

 czynny w godz. 7.00-15.00 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

Portal BIP ma za zadanie:

służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,

udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia6 września 2001r.(Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

 

 

 

do góry