Dane teleadresowe - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Strona znajduje się w archiwum.

Dane teleadresowe

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁAWACH

uL. Wojska Polskiego 6

24-100 Puławy

Recepcja: (081) 88-90-210

Oficer dyżurny: (081) 88-90-210

e-mail.  dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Informacje dotyczące dzielnicowych

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
 

TELEFON

FAX

WYDZIAŁ PREWENCJI
 

(081) 88-90-285

(081) 88-90-244

WYDZIAŁ KRYMINALNY
 

(081) 88-90-221

(081) 88-90-240

WYDZIAŁ dw. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSP.
 

(081) 88-90-311

(081) 88-90-315

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 

(081) 88-90-321

(081) 88-90-244

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY
 

(081) 88-90-260

(081) 88-90-244

ZESPÓŁ KADR i SZKOLENIA
 

(081) 88-90-232

(081) 88-90-244

ZESPÓŁ DS OIN
 
  (081) 88-90-255  (081) 88-90-244
ZESPÓŁ DS ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
 
 (081) 88-90-204

 (081) 88-90-244

STANOWISKO DS PREZYDIALNYCH
 

(081) 88-90-312

(081) 88-90-244

STANOWISKO DS PRASOWO -INFORMACYJNYCH
 

(081)88-90-225

(081) 88-90-244

ZESPÓŁ DS KONTROLI
 

(081) 88-90-202

(O81) 88-90-259

(081) 88-90-244

 

Komisariat Policji w Kurowie

ul. Lubelska 45, 24 - 170 Kurów

tel./fax 81 881 10 07

 czynny w godz. 7.30-15.30 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kierownictwo:

Komendant Komisariatu Policji -  asp.szt. Piotr Bartnik

Komendant Komisariatu pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 14:00

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00 w Komisariacie Policji w Kurowie.

Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

Informacje dotyczące dzielnicowych
 

Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym

 ul. Nadrzeczna 30, 24 - 120 Kazimierz Dolny

tel. 81 889 02 48 / fax 81 889 02 49

 czynny w godz. 8.00-16.00 (całodobowo KPP w Puławach, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kierownictwo:

Kierownik Posterunku Policji -  asp.szt. Piotr Firlej

Kierownik Posterunku pełni dyżur w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 10:00 do 14:00

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki, w godzinach od 14:00 do 17:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

Informacje dotyczące dzielnicowych

 

Posterunek Policji w Nałęczowie

 ul. Kościuszki 5, 24 - 150 Nałęczów

tel. 81 889 02 61 / fax 81 889 02 62

 czynny w godz. 7.00-15.00 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 997 lub 81 889-02-10)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kierownictwo:

Kierownik Posterunku Policji -  asp.szt. Marcin Frącek

Kierownik pełni dyżur w poniedziałki i środy w godzinach od 10:00 do 14:00

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki, w godzinach od 14:00 do 17:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

Informacje dotyczące dzielnicowych

 

Metryczka

Data publikacji 05.05.2009
Data modyfikacji 06.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Miziński
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Rejn-Kozak
Osoba modyfikująca informację:
mł.asp. Ewa Rejn-Kozak
do góry