Dane teleadresowe - Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Strona znajduje się w archiwum.

Dane teleadresowe

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁAWACH

uL. Wojska Polskiego 6

24-100 Puławy

Oficer dyżurny: tel. 47 812 32 90 / fax 47 811 17 39

e-mail.  dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Informacje dotyczące dzielnicowych

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
 

TELEFON

FAX

WYDZIAŁ PREWENCJI
 

47 812 32 85

47 812 32 44

WYDZIAŁ KRYMINALNY

47 812 32 21

47 811 17 40

WYDZIAŁ dw. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSP.
 

47 812 33 11

47 811 17 41

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 

47 812 33 21

47 812 32 44

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY
 

47 812 32 60

47 812 32 44

ZESPÓŁ KADR i SZKOLENIA
 

47 812 32 32

47 811 17 37

ZESPÓŁ DS OIN
 
  47 812 32 55  47 812 32 44
ZESPÓŁ DS ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
 
 47 812 32 04

 47 812 32 44

STANOWISKO DS PREZYDIALNYCH
 

47 812 33 12

47 812 32 44

STANOWISKO DS PRASOWO -INFORMACYJNYCH   

47 812 32 25

47 812 32 44

ZESPÓŁ DS KONTROLI
 

47 812 32 02

47 812 32 44

 

Komisariat Policji w Kurowie

ul. Lubelska 45, 24 - 170 Kurów

tel. 47 812 34 10 / fax 47 811 17 42

 czynny w godz. 7.30-15.30 (całodobowo KPP w Puławach: tel. 112 lub 47 812 32 90)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kierownictwo:

p.o. Komendant Komisariatu Policji -  nadkom. Tomasz Tomaszewski

Komendant Komisariatu pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 14:00

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00 w Komisariacie Policji w Kurowie.

Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

Informacje dotyczące dzielnicowych
 

Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym

 ul. Nadrzeczna 30, 24 - 120 Kazimierz Dolny

tel. 47 812 32 48 / fax 47 811 17 43

 czynny w godz. 8.00-16.00 (całodobowo KPP w Puławach, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 112 lub 47 812 32 90)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kierownictwo:

Kierownik Posterunku Policji -  asp.szt. Piotr Firlej

Kierownik Posterunku pełni dyżur w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 10:00 do 14:00

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki, w godzinach od 14:00 do 17:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

Informacje dotyczące dzielnicowych

 

Posterunek Policji w Nałęczowie

 ul. Kościuszki 5, 24 - 150 Nałęczów

tel. 47 812 32 61 / fax 47 811 17 44

 czynny w godz. 7.00-15.00 (całodobowo KPP w Puławach: tel.112 lub 47 812 32 90)

e-mail:dyzurni.kpppulawy@lu.policja.gov.pl

Kierownictwo:

Kierownik Posterunku Policji -  asp.szt. Dawid Smoliński

Kierownik pełni dyżur w poniedziałki i środy w godzinach od 10:00 do 14:00

Skargi i wnioski przyjmowane są w poniedziałki, w godzinach od 14:00 do 17:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach
Skargę można złożyć również na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail j.w. lub: skargi@lu.policja.gov.pl

Informacje dotyczące dzielnicowych

 

Metryczka

Data publikacji 05.05.2009
Data modyfikacji 22.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Miziński
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Ewa Rejn-Kozak
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Ewa Rejn-Kozak
do góry