Struktura organizacyjna

Kierownictwo:

 • Komendant Powiatowy Policji,
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

 • Wydział Prewencji,
 • Wydział Ruchu Drogowego
 • Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo – Informacyjnych,
 • Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym
 • Posterunek Policji w Nałęczowie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, zwanej dalej „służbą wspomagającą”:

 • Zespół Kadr i Szkolenia
 • Zespół do spraw Prezydialnych,
 • Zespół Wspomagający,
 • Zespół Łączności i Informatyki,
 • Jednoosobowe stanowisko ds.BHP,
 • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Zespół do spraw Kontroli.

Komisariat Policji w Kurowie

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 18.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Miziński Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Miziński
do góry