Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Puławach - opracowano na podstawie regulaminu Komendy Powiatowej Policji w Puławach

1) Kierownictwo:

a) Komendant Powiatowy Policji,

b) Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

2) Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny,

b) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą.

3) Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,

b) Wydział Ruchu Drogowego

c) Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo – Informacyjnych,

d) Posterunek Policji w Kazimierzu Dolnym

e) Posterunek Policji w Nałęczowie,

4)  Komisariat Policji w Kurowie

5) Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, zwanej dalej „służbą wspomagającą”:

a) Zespół Kadr i Szkolenia,

b) Zespół do spraw Prezydialnych,

c) Zespół Wspomagający,

d) Zespół Łączności i Informatyki,

e)Jednoosobowe stanowisko ds.BHP,

f) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

g) Zespół do spraw Kontroli.

 

Metryczka

Data publikacji 04.05.2009
Data modyfikacji 06.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Miziński
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Miziński kpp.pulawy
Osoba modyfikująca informację:
mł.asp. Ewa Rejn-Kozak
do góry